Label: Reiten - All

16-04-2018 - monday


Kosei Fukuda - REITEN 0.001

Kosei Fukuda

REITEN 0.001

First release by Japanese artist Kosei Fukuda from his own platform. Great atmospheric sound scape with Japanese precision. Minimalistic Experimental... more...

12inch Reiten: RTN001 € 10,99