Deejay Snoop / The Mighty Mocambos / Afrika Bambaataa / Charlie Funk

Hot Stuff

cover: Deejay Snoop|The Mighty Mocambos|Afrika Bambaataa|Charlie Funk - Hot Stuff