Artist: Kosei Fukuda - All


Kosei Fukuda - REITEN 0.001

Kosei Fukuda

REITEN 0.001

First release by Japanese artist Kosei Fukuda from his own platform. Great atmospheric sound scape with Japanese precision. Minimalistic Experimental... more...

12inch Reiten: RTN001 € 10,99